UVODNIK

Predrage dentalne asistentice i asistenti, drage kolegice i kolege doktori dentalne medicine i dentalni tehničari, poštovani učenici strukovnih škola u programima dentalni asistent, dragi nastavnici i učitelji, pedagozi i edukatori iz strukovnih zdravstvenih škola i učilišta, cijenjene nastavnice i nastavnici studija dentalne medicine hrvatskih sveučilišta, dragi prijatelji i znanci u Hrvatskoj i u svijetu, dragi čitatelji i svi vi koji ćete to postati, poštovani fanovi digitalne pisane riječi, ljubitelji interneta, dragi naši pacijenti i klijenti koji koristite naše usluge i svi Vi ostali osjetite se pozdravljeni u, za nas, svečanom momentu kada se stavlja u funkciju prvi hrvatski portal i digitalni on-line časopis namijenjen dentalnim asistentima.

Dentalni asistent kao profesija je jedna od mlađih profesija u našemu društvu. Prije par godina je krenuo eksperimentalni koncept školovanja dentalnih asistenata u našoj državi. Pošto u Hrvatskoj nema profesionalnih pedagoga u ovom smjeru obrazovanja odvažio sam se prihvatiti ulogu pionira u ovom poslu. Transfer znanja iz inozemstva iz škola koje već dugi niz desetljeća rade u edukaciji dentalnih asistenata omogućio mi je da u samom početku postavim dobar temelj za oblikovanje ove profesije. Tijekom godina došlo je do toga da u sam proces edukacije uvedem nove koncepte, a samu edukaciju oživim snažnim utjecajem kliničke prakse.

Ideja o portalu na kojem će se objavljivati radovi učenika srednjih strukovnih škola u programu dentalni asistent rodila se prije par godina. Sama ideja trebala je oživjeti i potaknuti novi način edukacije u strukovnim školama i uvesti učenike u istraživački koncept učenja. Pred Vama je važan korak koji je napravljen s ciljem da se zaokruži dimenzija teorijskog učenja i praktičnog sazrijevanja. Cilj portala je potaknuti cjeloživotno učenje.

Profesija dentalnog asistenta nije vezana samo za rad u ordinacijama opće prakse ili u specijalističkim ordinacijama. Kao što ćete primijetiti profesija dentalnih asistenata vezana je za djelovanje asistenata unutar trgovačkih društava i za djelovanje unutar poslova koji su u djelokrugu javnog zdravstva što se u velikoj mjeri danas zanemaruje. Suprotno od onog što je uvriježeno, kako među kolegama pa tako i među stanovništvom, na portalu ću Vam pokazati kako je dentalni asistent zanimanje koje treba angažman cijele osobe da bi se posao kvalitetno izveo.

Dentalnog asistenta promatramo često kao osobu koja sudjeluje samo u operativnim poslovima tijekom dijagnostičko – terapijskih postupaka, a zanemarujemo kao osobu koja radi u analizi, planiranju i organizaciji rad u ordinaciji, vodi kalendar rasporeda pacijenata i terapijskih postupaka, brine, organizira i osigurava ugodno okruženje u čekaonici, brine se o ispravnosti i urednosti prostora i opreme, brine se o skladištu materijala, brine se o dezinfekciji instrumenata, prostora i opreme, sterilizaciji instrumenata, pribora i opreme. Često se zanemaruje misao koja ukazuje na to da su asistenti uključeni u administrativne i komercijalne poslove u ordinaciji dentalne medicine od arhiviranja medicinske dokumentacije, naplaćivanja usluga, vođenja financijske dokumentacije i vođenja statistika neophodnih za rad ordinacije, zanemaruje se da su asistenti obučeni za procjenu i održanje kvalitete pružene usluge i osiguranje kvalitete svojeg i tuđeg rada, zanemaruje se da asistenti brinu o medicinskom i drugom otpadu po propisanim zakonskim standardima, primjenjuju i koriste mjere zaštite pacijenata i vlastite zaštite, primjenjuju mjere postekspozicijske profilakse po zakonskim standardima što je važna odrednica modernog društava danas. Komunikacija i suradnja s drugima gdje se misli na komunikaciju s pacijentom, upućivanje pacijenta o svim pitanjima vezanim za uslugu, riješiti komunikacijske prepreke s pacijentom osobito vezano za djecu, starije i nemoćne, osobe s invaliditetom i drugim posebnim potrebama u današnje vrijeme brzih poslovnih događanja skoro da je iščeznula s tapeta. Komunicirati unutar tima i van njega i pri tome primijeniti modernu informatičko – komunikacijsku tehnologiju također su sastavnice ovog važnog posla. Mislim kako bi ovaj portal kroz svoje tekstove mogao do kraja razotkriti obim posla koji se u ordinacijama i van njih treba obaviti kako bi usluga bila na svom vrhuncu.

Najinteresantniji tekstovi na portalu ući će i postati tekstovi u časopisu. Obratite nam se s pouzdanjem i mi ćemo to objaviti. Upoznajte nas s poslom koji obavljate u ordinacijama, trgovačkim društvima, javnom zdravstvu, upoznajte nas s novom opremom i materijalima u Vašem svakodnevnom radu. Upoznajte nas s novim konceptima oralne higijene i prevencije u dentalnoj medicini. Upoznajte nas s Vašim konceptima edukacije kako bi nastavno gradivo svladali što brže, da svi naučimo ovaj posao raditi što bolje i kvalitetnije na dobrobit naših pacijenata, klijenata i nas samih. Otvoreni smo za suradnju. Osvijetlite profesiju dentalnih asistenata iz drugog i do sada neviđenog kuta. Upute za suradnju otisnute su u impressumu na dnu portala.

Na portalu ujedno možete pronaći i kupiti literaturu važnu za edukaciju unutar strukovnog programa dentalnih asistenata.

Na portalu doznajte sve o događanjima koji Vas očekuju u narednom razdoblju. Pročitajte osvrte o događajima koji su za nama i slobodno se uključiti vlastitim napisima o onim stvarima i problemima za koje mislite da trebaju poseban osvrt i potrebitu pažnju.

Budite slobodni oglasiti se na ovom portalu prilikom traženja posla u svojoj struci bilo kod nas ili u inozemstvu. Formirajte vlastiti oglas kako biste pronašli posao, pošaljite ga na našu e – adresu, a mi ćemo ga sa zadovoljstvom postaviti na web kako bi došli do vlastitih snova.

Poštovani poslovni partneri web portal i časopis je mjesto spajanja različitih ljudi sa zajedničkim ciljem: učiniti ovaj naš zajednički Svijet, ovdje i sada, boljim, ugodnijim i ljepšim mjestom za svakog i svugdje. Neka nam je u toj misiji svima sretno i uspješno.

Želim Vam svima ugodno i toplo ljeto.
Srdačno Vas pozdravljam
Tonči Težulat

Tonči Težulat, dr.med.dent., licencirani strukovni nastavnik u programu dentalni asistent
(e-mail: tonci.tezulat@skole.hr)

Leave a Reply