MJESTO I ULOGA DENTALNOG ASISTENTA U TIJEKU TERAPIJSKOG POSTUPKA SUBGINGIVNE KIRETAŽE

 

Stručni članak s područja operativnih poslova u parodontološkoj specijalističkoj ordinaciji

Autori:

Anamarija Mužinić1

Doris Jadrijević-Tomas2

Petra Krilić3

Daniela Mihanović4

Marija Buzov5

ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT, 2016./17.

Mentor: dr.med.dent. Tonči težulat

 

UVOD1

Cilj ovog stručnog rada je prikazati mjesto i ulogu dentalnog asistenta u specijalističkoj parodontološkoj praksi za vrijeme DTP-a kod subgingivalne kiretaže.

Osnova ovog stručnog rada čini prikaz kretanja dentalnog asistenta kroz radni protokol tijekom subgingivalne kiretaže u timu sa specijalistom parodontologije. Praćenjem radnog protokola koji procesnim pristupom prati direktnu operativnu grupu poslova asistent postiže:

 1.  stabilno vođenje pacijenta od početka do kraja zahvata osiguravši mu kompletnu psihičku i fizičku i inu skrb
 2. stabilnost u izvedbi samog zahvata i izbjegavanje pogrešaka
 3. daje kvalitetu svom radu i radu svog tima što je danas na visokom mjestu zahtjeva koji se pred njega postavljaju

U ovom radu dolazi do izražaja kontinuirana komunikacija s pacijentom i doktorom od samog početka do kraja zahvata.

Kako bi se upotpunio rad u parodontološkoj praksi prikazano je kretanje dentalnog asistenta vođeno standardom zanimanja dentalnog asistenta s naglaskom na osobitosti koje se pojavljuju prije, tijekom i nakon subgingivne kiretaže i to kroz grupu poslova:

 1. Analiziranje, planiranje i organizacija rada
 2. Pripreme radnog mjesta
 3. Administrativne poslove
 4. Komercijalne poslove
 5. Komunikaciju i suradnju s drugima
 6. Osiguranje kvalitete
 7. Zaštita zdravlja i okoliša

 

Ključne riječi: subgingivna kiretaža, radni protokol, standard zanimanja dentalnog asistenta.

PRIKAZ SLUČAJA(3)

Stanje koje je izraženo crvenilom u formi mrlja i deskvamacijom (ljuštenjem) epitela nazivamo gingivitisom. Najčešći uzrok je gingivitis simplex koji počinje u području interdentalnih papila i uzrokuje upalnu reakciju papilitis. Klinička slika nam donosi krvarenje desni tijekom pregleda, a nekad i spontano. U teškom obliku ove bolesti osim što je cijela gingiva crvena, glatka i sjajna dolazi do stvaranja bolnih erozija. Zanemarivanje gingivitisa može doći i do parodontitisa, pojave kada bolest zahvati dublje dijelove parodonta , posebno alveolu kosti.

Moguća je pojava gnoja i granulacija čime se stvara preduvjet za provođenje subgingivne kiretaže.

Kiretaža je postupaka liječenja parodonta i gingive u kojem odstranjujemo sve kronično upalno granulacijsko tkivo, uključujući epitel džepa korištenjem kireta i drugih oštrih predmeta. Izvodi se uz uporabu anestezije iako nije pretjerano invazivan.

Svrha asistenta u ovom slučaju provesti subgingivnu kiretažu kroz protokol rada i standard zanimanja kako ne bi došlo do pogeške u radu ili neželjenih komplikacija.

 

 1. ULOGA DENTALNOG ASISTENTA PO TOČKAMA PROTOKOLA U SUBGINGIVNOJ KIRETAŽI(2)

3.1. PRIPREMA OSNOVNE I MEDICINSKE DOKUMENTACIJE2

Kada pacijent dođe u ordinaciju dentalni asistent ga pozdravlja riječima: “ Dobar dan, ja sam… (svoje ime i prezime)!“- na taj način pacijentu dajemo do znanja da smo spremni za komunikaciju i rješavanje njegova problema te iskazujemo poštovanje prema pacijentu i predstavljamo se.

„ Molim vas, kako se Vi zovete?“- su sljedeće riječi dentalnog asistenta čime nam je omogućena identifikacija pacijenta, te zaprimamo dokumentaciju.  Nakon toga ćemo zamoliti pacijenta da pričeka trenutak kako bi provjerili njegovu dokumentaciju.

Dokumentaciju dijelimo na osnovnu i medicinsku specijalističku dokumentaciju.

Osnovna dokumentacija uključuje:

 1. zdravstvenu iskaznicu gdje se nalaze svi osnovni podaci o pacijentu
 2. polica osiguranja (dopunsko zdravstveno osiguranje)
 3. uputnica koju je izdao doktor opće dentalne medicine (provjeriti uputnu dijagnozu po MKB-u i što se traži)
 4. pristanak na zahvat

 

U medicinsku (dentalnu) dokumentaciju ubrajamo:

 1. dentalni karton pacijenta
 2. RTG snimke, fotografije
 3. laboratorijske nalaze
 4. nalaze drugih liječnika

Svi ovi podaci spadaju u povjest bolesti pacijenta koji su važni kako bi se izbjegle moguće komplikacije.

U dentalnom kartonu se nalaze svi osnovni podaci o pacijentu i prijašnjim zahvatima. Ono što je jako važno za zahvat subgingivne kiretaže jest RTG slika. Ona nam daje uvid u problematiku i olakšava liječniku odluku o obavljanju zahvata, na način koji će biti najbolji za pacijenta i njegov oporavak. Laboratorijski nalazi nam daje uvid u pacijentovo zdravstveno stanje i ono je od iznimne važnosti za pacijenta koji boluje od neke bolesti kao što je hemofilija, dijabetes melitus i sl. Isto tako potrebni su nalazi drugih liječnika i savjetovanje s njima da bi mogli znati kako postupati s pacijentom, a da ne dođe do komplikacije zbog njegove bolesti.

 

3.2. PROCJENA HITNOSTI STANJA

U postupku subgingivne kiretaže preskačemo točku PROCJENE HITNOSTI STANJA jer poznajemo problematiku koja je pacijenta zahvaća. Naime, kroz pregled ovog slučaja, prezentiramo ulogu dentalnog asistenta u specijalističkoj ordinaciji u kojoj je pacijent već zakazao odgovarajući zahvat.

3.3. PSIHOLOŠKA I FIZIČKA PRIPREMA PACIJENTA

Sljedeća točka radnog protokola jest psihička priprema pacijenta za sam zahvat. U ovakvim postupcima u dentalnoj medici pacijenti često osjećaju strah jer ne znaju što ih očekuje. Zbog toga asistent treba bit ljubazan i pokazati pacijentu da mu želi pomoći i olakšati mu proživljavanje samog zahvata, odnosno treba razviti empatiju prema pacijentu.

Dentalni asistent će riječima: „ Molim vas, recite mi kako se osjećate danas?“- dati pacijentu do znanja da je spreman za aktivno slušanje i pružanje bilo kakve vrste pomoći koja je pacijentu u tom trenutku potrebna. Asistent će nastaviti razgovor o njemu važnim stvarima i tako ga opustiti, a važno je naglasiti pacijentu kako „…će sve biti uredu!“ – čime pridobivamo pacijentovo povjerenje.

Dok dentalni asistent obavlja psihičku pripremu pacijenta, također će fizički pripremiti pacijenta kako bi se ostvario fokus pacijenta na zahvat i zaštitio sebe i pacijenta od mogućih neugodnosti i komplikacija.

„Molim vas, u potpunosti se raskomotite i Vaše stvari ostavite OVDJE.“- Time dentalni asistent daje pacijentu na znanje da sve svoje predmete koji bi mogli ugroziti fokus na zahvat ukloni na za to predviđeno mjesto. Pacijent će tada svoje stvari kao što su mobitel, kaput, ključevi, naočale, proteza i sl. ostaviti postrani, te će ih uzeti na kraju zahvata.

Fizička priprema pacijenta ide na način da se pacijentu spustiti stomatološki stolac i rukohvat. Zatim m u treba reći: „Molim vas, izvolite sjesti!“

 

Kada je pacijent sjeo, dentalni asistent mu prilagođava naslon za glavu da bi pacijentu bilo ugodnije. „Je li Vam sada ugodno?“- tako dentalni asistent postaje siguran da je pacijentu udobno i da će lakše sudjelovati u samom zahvatu.

3.4. STANDARDNE MJERE ZAŠTITE

Kada je pacijent psihički i fizički spreman za zahvat dentalni asistent treba provesti standardne mjere zaštite kako bi spriječio stvaranje bilo kakvih neugodnosti.

Prije nego se krene na sljedeću točku prtokola dentalni asistent ispred pacijenta pere svoje ruke. Na taj način direktno pokazuje pacijentu da su ruke čiste i da pazimo na pacijentovo zdravlje, jer pranjem ruku spriječavamo razvoj bilo kakve infekcije ili neugodnosti za pacijenta.

„Ovo je Vaša čista zaštitna pregača.“-tim riječima dentalni asistent objašnjava pacijentu kako će ga zaštiti i stavlja mu nepropusnu pregaču. U zahvatima kao što je subgingivna kiretaža nužno je korištenje dužih i nepropusnih pregača zbog većeg krvarenja nego kod drugih zahvata. Ujedno asistent donosi i čašu. „Ovo je Vaša čista čaša s kojom ćete moći ispirati usta kada Vam ja to kažem“- sljedeće su riječi asistenta. Iznimno je važno da pacijent bude upućen u sve što će trebati raditi kako bi uspjeh bio zajamčen. Nekada je moguća postava plahte preko pacijentova lica s otvorom na operacijskom području (usna šupljina) čime ostvarujemo  preglednost u radno polje.

Nakon što je pacijent zaštićen dentalni asistent je dužan provesti standardne mjere zaštite za sebe i doktora. Pošto je asistent već oprao ruke, sljedeće što će napraviti jest staviti zaštitnu pregaču za operacijski zahvat, sterilne rukavice, masku i zaštitne naočale. Za doktora/doktoricu ostavljamo zaštitnu pregaču (u subgingivnoj kiretaži dolazi do jakog krvarenja zbog čega je ona potrebna da se zaštiti odjeća doktora), sterilne rukavice i naočale ili vizir na dogovoreno mjesto. Pitanjem: „Gospodine/gospođo doktore/doktorice, trebate li još nešto?“- asistent završava provođenje mjera zaštite. Ako doktoru još nešto zatreba dentalni asistent  je dužan to pripremiti, a ako doktor smatra da je sve uredno i ne trebamo mu nikakav dodatak za zaštitu asistent može krenuti na iduću točku protokola.

3.5. ODRŽAVANJE SUHOG RADNOG POLJA I PREGLEDNOST U RADNOM POLJU

U ovom zahvatu nema potrebe za suhim radnim poljem, stoga je fokus asistenta usmjeren na održavanje preglednosti radnog polja. Za početak je potrebno provjeriti ispravnost pustera (izlaz za zrak i vodu).

Kod subgingivne kiretaže sisaljka nema dovoljan učinak u održavanju suhog radnog polja. Stoga dentalni asistent koristi aspirator. Asistent će postaviti nastavak za aspirator i objasniti pacijentu njegovu uporabu. Dentalni asistent treba reći pacijentu: „Ovo je aspirator. Ja ću njime upravljati za vrijeme zahvata. Ukoliko Vam bude nešto smetalo slobodno mi podizanjem ruka dajte do znanja.“ Ovim riječima dentalni asistent omogućuje pacijentu da bez nelagode ili srama zaustavi zahvat ako osjetu slabost, nelagodu ili bol.

„Doktore/doktorice, što ćete danas još koristiti u zahvatu?“- dentalni asistent je dužan postaviti ovo pitanje kako bi odmah sve pripremio za bolju preglednost radnog polja i time ubrzao zahvat. Ako doktor još nešto zatreba asistent će to donijeti, ako ne treba može nastaviti sa radom. Za bolju preglednost radnog polja asistent će možda zatrebati otvarač usta, držač obraza, držač režnja ili kuke.

3.6. PRIPREMA INSTRUMENATA, OPREME,APARATA I MATERIJALA ZA DTP3

U ovoj situaciji dentalni asistent već zna koji zahvat radi, pa priprema sav potreban pribor i instrumentarij.

S obzirom da je subgingivna kiretaža invazivna vrsta zahvata doktoru će biti potrebno pripremiti sve za lokalnu anesteziju. Asistent treba pripremiti karpul, iglu i anestetik. Ono što je obavezno je priprema osnovnog seta instrumenata, a to su ogledalce,sonda i pinceta koje asistent stavlja na podložak. Također u ovom postupku doktoru treba poslužiti parodontološku sondu, te uključiti negatoskop za analizu RTG-a.

Za subgingivnu kiretažu treba pripremiti kirete. Postoji više vrsta npr. univerzalna kireta, Gracey kireta, Rigid kireta čime se radi postupak kiretaže (struganja naslaga ispod razine zubnog mesa). Ukoliko je došlo do razgradnje kosti asistent će doktoru pripremiti parodontni nož, kirurške strugače i kirete za odstranjivanje tkiva, sintetičke materijale za nadomještanje kosti, instrumente i materijale za šivanje ili tkivna lijepila te kirurške mrežice. Također će biti potrebno pripremiti parodontne zavoje (npr. peripac) koji će doktor dentalne medicine na kraju primijeniti na iritiranom zubnom mesu. Osim toga još se pripremaju fiziodispenzer, reduktivni kolječnik, freze, fiziološka otopina te sterilni tuferi ili gaze.

Kako doktor kiretažu treba provesti u prostoru ispod razine zubnog mesa, ranije treba ukloniti zubni kamenac. Za to će asistent pripremiti kavitron ili strugače te paste za poliranje kao i gumice i četkice za poliranje. Nakon uklanjanja kamenca koristi se pjeskara koja uklanja čestice koje su ostale na zubu.

3.7. ASISTIRANJE TIJEKOM ZAHVATA

Tijekom cijelog postupka asistent treba održavati komunikaciju s doktorom. Doktora treba upitati je li mu odgovara svijetlo te ima li dobru preglednost u radnom području. Ako je odgovor negativan asistent treba reagirati i omogućiti nesmetan nastavak operativnog postupka. Doktora također treba upitati je li nešto nedostaje i je li potrebno da asistent promijeni poziciji ako će to doprinijeti radu.

Za vrijeme samog asistiranja dentalni asistent zadužen je za praćenje pacijentovih vitalnih znakova.

Promatra se zjenice (širenje, odsutan pogled), boja kože (blijeda), boja usnica (plavičasta,blijeda), disanje (ubrzano, usporeno, površno) te puls (ubrzan, usporen, filiforman). Ako se uoči bilo koja od komplikacija s vitalnim znakovima asistent odmah obavještava doktora, spušta stolac te prekida zahvat i pruža prvu pomoć pacijentu.

Ako je sve uredu i pacijent to potvrdi može se napraviti daljnji rad.

3.8. SKRB O PACIJENTU

Kada je zahvat završen dentalni asistent će pitati pacijenta: „Kako se sada osjećate?“- razlog tome je provjera pacijentovog stanja nakon zahvata. Ako se pacijent osjeća slabim ili ima neku vrstu problema asistent će učiniti sve u svojoj mogućnosti da taj problem ukloni. Ako je s pacijentom sve u redu onda asistent govori pacijentu: „Sada smo gotovi sa zahvatom. Možete slobodno sići i obući se. Vaše stvari su na mjestu.“ Ako je potrebno asistent će pomoći pacijentu pri silasku sa stolice i prilikom oblačenja. Ovdje se završava fizička priprema pacijenta prije, za i nakon zahvata.

Nadalje, dentalni asistent treba upitati pacijenta :“Treba li vam još što (voda,maramica)?“- te mu to omogućiti ako je potrebno.

Ono što je jako važno da dentalni asistent učini nakon zahvata jest dati upute o daljnjem tijeku (prognozi) nakon zahvata. To je izrazito važno jer pacijent nikada ne smije izaći iz ordinacije ako mu nisu date upute o daljnjem tijeku i prognozi.

Pacijenta je nužno upoznati s mogućim komplikacijama. U tim siutacijama pacijentu treba kazati kako je moguće krvarenje kratko vrijeme, ali će to brzo proći. Bude li komplikacija pacijent treba znati da se može obratiti ordinaciji za pomoć. Nadalje, dentalni asistent će reći pacijentu kako je bol normalna nakon ovog zahvata te da popije tabletu protiv bolova koju inače koristi. Isto tako, dentalni asistent će objasniti kako anestezija može djelovati par sati  pa bi bilo dobro da pacijent ne jede otprilike četiri sata, kako bi se izbjegle neugodnosti kao što su ugriz za obraz. Na kraju će asistent upitati pacijenta ima li dodatnih pitanja, ako ima pokušat će mu odgovoriti. Dentalni asistent nikada ne smije davati informacije u koje nije siguran. U tim situacijama najbolje je reći pacijentu da ne zna, ali ga zamoliti da sačeka dok se raspita (kod liječnika ili nekog drugog suradnika). Bilo bi dobro pacijentu dati i pisane upute, kako ne bi ništa zaboravio. U uputama ćemo napisati kako danas (dan zahvata) NE ISPIRE i NE JEDE TVRDO I VRUĆE. Razlog tomu je mogućnost ispadanja ugruška iz rane, a time je otvoren put za razvoj infekcije. Sutra se sve radi normalno te se usta ispiru sa slanom vodom (1 žličica kuhinjske soli u 2 ml vode). To se radi jer sol ima antibakterijsko dijelovanje te omogućuje održavanje rane čistom. Psihološka skrb pacijenta se završava recallom (zapisivanjem idućeg termina dolaska).

3.9. ZBRINJAVANJE INSTRUMENATA, OPREME, PRIBORA I MATERIJALA NAKON DTP-a4

Nakon pravilne skrbi za pacijenta, dentalni asistent će započeti zbrinjavanje instrumenata, pribora, opreme i materijala nakon zahvata. Prvo je potrebno sve ukloniti s radne površine koja mora ostati oslobođena od instrumenata, pribora i materijala. Sav potrošeni materijal u ovom zahvatu je infektivan te ga je potrebno ukloniti u infektivni otpad. Stoga, potrošene igle, krvave gaze, višak konca za šivanje i slično bacamo u infektivni otpad. Materijal koji nismo koristili vraća se u skladište. Instrumente koji su krvavi kao što su sonda, ogledalce, pinceta, kireta, iglodržač, freze i drugo stavljamo u kupelj gdje će se dezinficirati barem 45 minuta jer je to vrijeme potrebno za uništavanje jednog dijela štetnih mikroorganizama. Nakon toga ove instrumente steriliziramo kako bi u potpunosti uništili sve štetne mikroorganizme.

3.10.  ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA NAKON DTP-a

Dentalni asistent mora dezinficirati svoj radni prostor nakon što je uklonio san pribor i materijal. To izvodi uz pomoć dezinfekcijskog sredstva i/ ili dezinfekcijskih maramica.

Razlog tome je potreba za uklanjanjem patogenih i drugih mikroorganizama čime se broj mikroorganizama svodi na bezopasne vrijednosti po zdravlje čovjeka. Treba naglasiti da se dezinfekcijom ne mogu u potpunosti uništiti svi štetni mikoorganizmi.

Redoslijed dezinfekcije je sljedeći:

 • radni stolić
 • upravljačka konzola s brusilicama (bič gore-dolje; pobrisati površinu ispod nastavaka)
 • asistentska upravljačka konzola sa crijevom za sisaljku i aspirator (detaljno obrisati s novom vlažnom maramicom)
 • prostor ispod i oko fontane (prvo se čisti vanjski dio, zatim unutrašnji)
 • fontana s filterima
 • sjedalica s naslonom za glavu i rukohvati
 • svjetlo s rukohvatom svjetla
 • pod ispod sjedalice i područje kante za otpatke.

3.11. EVIDENCIJA STANJA ZUBI, SLUZNICE, JEZIKA I USTA NAKON DTP-a PREMA UPUTI  LIJEČNIKA

Kada je asistent sve očistio slijedi računalni dio posla. Dentalni asistent provodi evidenciju stanja uz pomoć doktora kako bi se podaci dvostruko provjerili i to po pravilu:

1.Datum i vrijeme

2.Pozicija (nekada se subgingivna kiretaža zahvaća više kvadranata, stoga to treba zabilježiti)

3.Dijagnoza po MKB-u (K05.5)

4.DTP  (subgingivna kiretaža; navesti utrošeni materijal i konačni rezultat, tehniku izvođenja)

Evidencija pruža uvid u stanje oralnog zdravlja pacijenta te predstavlja osnovu za unapređenje oralnog zdravlja. Osnovno je sredstvo komunikacije između stomatologa i bilo kojeg drugog doktora koji liječi istog pacijenta, u ovom slučaju specijalist parodontolog.

3.12. DOKUMNTACIJA DTP-a PREMA UPUTI LIJEČNIKA

Nakon evidencije provodi se dokumentacija. U dokumentaciju DTP-a prema uputi liječnika ubrajamo administrativne i komercijalne poslove.

Kod administrativnog područja dentalni asistent ispunjava karton u kojem zapisuje sve važne podatke (ime i prezime, datum rođenja, MBO, adresu, OIB, grad u kojem živi, broj iskaznice, registarski broj, kategoriju osiguranja, stanje zubi, popunjava uputnicu sa stražnje strane (datum, šifru djelatnosti, lijek). Kako bi se izbjegle pogreške pri ispunjavanju dokumentacije, unesene informacije se dvostruko provjeravaju te se potvrđuje ili korigira. Nakon ispisa potrebnih i provjerenih informacija o zahvatu te potpisa liječnika napravljen/ potvrđen je punovaljani dokument.

Zatim slijedi komercijalni dio. Dentalni asistent će naplatiti uslugu koju pruža pacijentu. Ona uključuje participaciju DTP-a za državna osiguravajuća društva. Sljedeća dužnost asistenta je izdavanje računa usluge prema dogovorenom cijeniku. Takav cijenik mora biti na vidljivom mjestu, a neke zahvate pokriva i HZZO (posebice kod osoba mlađih od 18 godina). Također se pohranjuju podaci za knjigovodsvene svrhe.

 

3.13. UPUTA PACIJENTU O HIGIJENI USTA I RADA TE MJERAMA PREVENCIJE

Nakon zahvata dentalni asistent savjetuje pacijenta o daljnjim postupcima. U vidu prevencije pacijentu ćemo preporučiti:

 • učestale posjete i preventivne preglede (recall)- u svrhu spriječavanja ponovnog razvoja iste ili sličnih bolesti.
 • preventivni zahvati i profilaksa- pacijentu će se preporučiti uporaba određenih medicinskih proizvoda koji će pomoći u spriječavanju nastanka i štetnog dijelovanja bolesti. Na primjer pacijentu se može preporučiti uporabu revelatora (plak indikator). Revelator će pacijentu prikazati zaostali plak oko šavova i na zubima te će na taj ga način potaknuti na bolju brigo o vlastitom oralnom zdravlju.
 • Praćenje piramide prehrane- pacijentu će se preporučiti korištenje zdrave prehrane koje nadopunjavaju sve potrebne energetske vrijednosti, vitamine, minerale, bjelančevine, vodu i sl. Također će ga uputiti na izbjegavanje hrane koja sadrži  ugljikohidrate.
 • Samopreglede, samosvjest i motivaciju- pacijentu se treba objasniti kako redovito treba pratiti stanje u ustima te obavjestiti liječnika kada god uoči promjene. Također, pacijnta se treba upoznati s posljedicama loše higijene i tako ga motivirati na održavanje higijene kako do takvih pojava ne bi došlo.

Nadalje, pacijenta treba upoznati s važnosti održavanja higijene usta i operativnog područja. Dentalni asistent će pacijenta poučiti o načinu održavanja oralne higijene te pomagala koja će koristiti u te svrhe.

Dentalni asistent će pacijentu savjetovati korištenje:

 • Mekane četkice- korištenje mekanih četkica je bolje iz razloga što se dlačice tvrdih četkica ne mogu savijati, te oštećuju desni i interdentalni prostor, a upravo ta područja treba detaljnije očistiti. Također, pacijentu će se savjetovati redovito četkanje zubi ne zanemarujući područje rane. Pacijent treba znati da šavove treba redovito četkati bez straha od njhova pucanja. Isto tako pacijentu se može savjetovati četkanjem zubi pod kutem od 45° .
 • Paste za zube- pacijentu će se savjetovati korištenje pasti koje sadrže veću količinu fluorida jer on potiče cijeljenje oštećenih desni i parodonta.
 • Konac za zube- je također važan zbog održavanja interdentalnog područja čistim, čime se spriječava stvaranje plaka, te njegov ulazak u subgingivni prostor koji je u ovom slučaju operativno područje.
 • Interdentalne četkice- kao i konac za zube, služe održavanju čistoće interdentalnog prostora i spriječava stvaranje plaka u tom području.
 • Strugač jezika- poznato je kako se veliki broj štetnih bakterija nalaze i na jeziku. Stoga pacijenta valja upoznati s uporabom strugača jezika kako bi se iste bakterije barem dijelomično uklonile.
 • Tuševi- jedan od boljih pomagala u vidu održavanja oralne higijene. Pod ujtecajem tlaka, mlaz vode udara u interdentalni prostor i na taj način uklanja nakupljeni plak.
 • Vodice za ispiranje usta- imaju antibakterijsko dijelovanje. Pacijentu će se savjetovati uporaba vodica za usta nakon svakog četkanja kako bi se uklonio ostatak bakterija koje četkanjem nije uspio potpuno uništiti.

 

U ovom trenutku dentalni asistent treba svu svoju pažnju usmjeriti na pacijenta te utrošiti koliko god je vremna potrebno dok pacijent ne shvati važnost i način održavanja oralne higijene.

 1. ULOGA DENTALNOG ASISTENTA PO STANDARDU ZANIMANJA TIJEKOM SUBGINGIVNE KIRETAŽE(1)

4.1. ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA1

Dentalni asistent treba voditi kalendar rasporeda pacijenata i terapijskih postupaka koji će se u pojedinom danu izvoditi. U procesu subgingivne kiretaže to je bitno kako bi asistent znao pripremiti pribor za taj zahvat i odrediti koliko će zahvat otprilike trajati kako bi po tom mogao naručiti i sljedeće pacijente.

Također, asistent treba provjeriti postojeće stanje u ordinaciji. To podrazumijeva da asistent treba provjeriti ima li sav potreban materijal u skladištu za izvođenje subgingivne kiretaže te jesu li svi instrumenti za taj zahvat ispravni.

Nadalje, asistent treba pravilno organizirati čekaonicu dentalne medicine gdje će primijeniti određeni edukativno-obrazovni materijal koji će pacijentu omogućiti da se upozna sa subgingivnom kiretažom i prije samog zahvata. U čekaonici se pacijent treba osjećati ugodno kako bi se na neki način opustio prije zahvata.

4.2. PRIPREMA RADNOG MJESTA2

U ovom dijelu asistent priprema radno mjesto za dezinfekciju što je objašnjeno u radnom protokolu. Treba se znati kako se osim pribora i instrumenata dezinficira sva postojeća radna površina što podrazumijeva i stol na kojem se nalaze neki materijali i pribor. U vidu dezinfekcije asistent mora znati kako pripremiti dezinfekcijska sredstva za njihovu uporabu po uputi prouzvođača. Također je potrebno znati na koji način će se dezinficirati radna površina i prostor, a na koji određeni instrumenti ili pribor koji nije namijenjen sterilizaciji.

Osim dezinfekcije asistent treba znati kako izvesti sterilizaciju što je također navedeno u protokolu. Bitno je naglasiti kako je sterilizaciju najbolje provesti na kraju radnog dana. Osim toga asistent treba znati da sve rizične pacijente naručuje pri kraju radne smjene kako bi nakon njega mogao provesti sterilizaciju i biti siguran da je sve čisto i higijensko za pacijente koji će doći sljedeći dan.

Također asistent  provodi sterilizaciju u suhom sterilizatoru.  Ona se izvodi pod temperaturom od 180 stupnjeva i održava se tijekom jednog sata. Asistent je izvodi na način da sve instrumente opere, dezinficira, ispere i osuši. Čiste instrumente treba složiti u kasete i staviti u njih indikatorske trake za kontroliranje uspješnosti sterilizacije. Na kraju sterilizacije instrumente treba ostaviti zatvorene do nove upotrebe, a asistent bilježi sterilizaciju (dan, datum,vrijem), njenu uspješnost i stavlja svoj potpis. Provjera sterilizacije se provodi po zakonskim propisima i asistent je odgovoran za njenu uspješnost ili neuspiješnost.

4.3. OPERATIVNI POSLOVI3

Dentalni asistent asistira doktoru tijekom zahvata. On mora pripremiti sav pribor i opremu, pacijenta i dodavati mu instrumente tijekom zahvata. Dobro bi bilo da asistent ponavlja doktorove riječi prilikom asistiranja kako bi sve točno dodao i bio siguran da se ništa nije zaboravilo.

Kao što je već navedeno u protokolu u operativne poslove spada i zbrinjavanje pacijenta prije i nakon zahvata te prepoznavanje hitnih medicinskih stanja i sudjelovanje u njihovom zbrinjavanju. Zatim, asistent sudjeluje u educiranju korisnika dentalnih usluga odnosno pacijenta. Nakon kiretaža će asistent pacijentu objasniti održavanje higijene i važnost prevencije što je također objašnjeno u protokolu.

4.4. ADMINISTRATIVNI POSLOVI4

Nakon zahvata subgingivne kiretaže dentalni asistent je dužan upisati u pacijentov karton obavljeni zahvat po nalogu doktora dentalne medicine. Dentalni asistent primjenom informatičke tehnologije arhivira svu pacijentovu dentalnu i medicinsku dokumentaciju u zubni karton te evidentira obavljeni postupak subgingivne kiretaže. Dentalni asistent pomoću informatičke tehnologije može voditi statistiku o pojavnosti ovakvog slučaja kod pacijenta prilikom svakog posjeta i sukladno toj statistici može uputiti pacijenta u mjere koje će spriječiti nastajanje granulacija i gnoja koja dovode pacijenta do postupka kiretaže. Ova situacija je ipak izvanredna jer rijetko koji pacijent dolazi mnogo puta na kiretažu.

4.5. KOMERCIJALNI POSLOVI 5

Komercijalni poslovi podrazumijeva naplatu usluge dentalne medicine te izdavanje računa. U tom dijelu asistent treba naplatiti participaciju te sam postupak subgingivne kiretaže. Ovakav zahvat često košta od 400 do 600 kn, a plaćanje se može izvršiti gotovinski ili putem kreditne kartice. Obaveza je da pacijent uzme račun izlaskom iz ordinacije. Uz to dentalni asistent je dužan voditi financijsku dokumentaciju što podrazumijeva arhiviranje financijske dentalne dokumentacije uporabom informatičke tehnologije.

Nadalje, pacijent prati stanje skladišta, te pazi da nikada ne nedostaje materijala i pribora. Asistent naručuje novi materijal za skladište, vodi primitke i izdatnice za sav materijal te kontrolira njihov istek roka. Važno je da pacijent kontrolira istek roka i pribora i lijekova za reanimaciju i hitne situacije (npr.adrenalin) jer se oni rijetko koriste pa asistenti često zaboravljaju voditi brigu i o tome .

4.6. KOMUNIKACIJA I SURADNJA S DRUGIMA1

Ovaj dio standarda prvenstvo se odnosi na komunikaciju s pacijentom. Pacijent treba biti upoznat sa zahvatom, njegovim trajanjem i daljnjim tijekom terapije. Posebnu pozornost u ovoj komunikaciji asistent treba obratiti na komunikacijske prepreke kao što su komunikacija s djecom, starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom te osobama drugog govornom područja. U tim situacijama pacijent se treba snaći i učiniti sve što je moguće da ostvari dobru komunikaciju. Ako je riječ o starijim, djeci ili osobama s invaliditetom onda se treba osloniti na osobu koja je u pratnji pacijenta.

Iduća vrsta komunikacije jest komunikacija unutar i izvan tima. To uključuje dobru komunikaciju i suradnju asistenta u dentalnom timu, odnosno s doktorom dentalne medicine. Ta komunikacija je važna zbog svakog drugog rada u ordinaciji, ako asistent i doktor dobro komuniciraju i rad će biti uspješniji. Sljedeća komunikacija je sa suradnicima. To uključuje  dobavljače koji nam donose sav pribor za kiretažu, računovođe, servis (u slučaju da imamo određenu problematiku čime ne možemo izvesti zahvat subgingivne kiretaže) i sl. Asistent treba imat dobru suradnju s njima jer to doprinosi radu ordinacije, a upravo je dentalni asistent taj koji izravno posluje s njima. Na kraju važno je znati da ni jedna komunikacija neće biti uspješna ako asistent ne posjeduje odgovarajuće komunikacijske vještine.

4.7. OSIGURANJE KVALITETE1

Bez osigurane kvalitete u subgingivnoj kiretaži nema ni dobro izvođenog zahvata. Dentalni asistent treba sudjelovati na svim skupovima i tečajevima koji će mu pomoći u poboljšanju vlastitog rada prilikom izvođenja ovog zahvata. Novostečena znanja treba primijeniti te se uvijek držati stručnih literatura koje ga navode u radu. I u ovom zahvatu, kao i svakom drugom asistent je dužan držati se zakonskih propisa, etičkog kodeksa i protokola. Uz to je bitno da asistent samovrednuje rad u ordinaciji.

Kvaliteta asistenta se uviđa u svim točkama protokola. Kada asistent obavlja svoj posao ne zanemarujući ni jednu od navedenih točaka radnog protokola onda se od takvog rada može očekivati dobra kvaliteta. Nadalje, sam odnos dentalnog tima, njihova dobra suradnja pomaže u ostvarivanje kvalitete rada ovog zahvata. Isto tako u vidu ostvarivanja dobre kvalitete obavljenog rada potiče se suradnja pacijenta s dentalnim timom, jer kada pacijent surađuje onda će zahvat biti uspiješno izveden.

4.8. ZAŠTITA OKOLIŠA1

Ovo je jedno od najvažnijih dijelova standarda zanimanja za dentalnog asistenta. Nakon subgingivne kiretaže ostaje mnogo infektivnog otpada zbog čega asistent treba znati kako će ga zbrinuti. To se izvodi po točno određenim zakonskim propisima. Također,postoji razlika u zbrinjavanju kemijskog i mehaničkog otpada što je isto tako određeno zakonom.

Nadalje u zaštitu okoliša spada i primjena mjera zaštite u skladu sa propisima. Tu će asistent pravilno zaštiti pacijenta od krvi i infekcije kod subgingivne kiretaže, koristit će mjere osobne zaštite (pravilno i redovito pranje ruku, korištenje zaštitne odjeće, korištenje dezinficijensa). U postupku kao što je subgingivna kiretaža postoji mogućnost incidenta kao što je ugriz, ubod ili u ovom slučaju najčešće izloženost krvi, sekretima ili gnoju. U tom trenutku asistent treba znati kako će reagirati, odnosno treba obavijestiti nadležna tijela o nastalom incidentu te provesti mjere suzbijanja nastanka zaraze (cijepljenje, pregled).

 1. ZAKLJUČAK5

Subgingivna kiretaža je nužna kada se već pojavi određena granulacija ispod razine zubnog mesa. Razlog tome najčešće je loša oralna higijena zbog čega dolazi do gingivitisa, pa čak i parodontnih oboljenja. Zbog toga treba brzo reagirati. Pacijenti često osjećaju strah zbog ovakvog zahvata zbog čega ga treba upoznati sa svakom točkom postupka i objasniti da je uklanjanje stvorene nakupine nužno. Prilikom rada asistent će cijeli postupak izvesti prateći protokol od prve do posljednje točke. Svaki dio protokola mora biti odrađen jer inače uspjeh nije zajamčen. Također asistent mora pratiti standard svog zanimanja koji ga vodi kroz svaku problematiku koja se može javiti u ordinaciji. Protokol rada i standard zanimanja se kroz cijeli rad isprepleću, zbog toga asistent treba usvojiti oba dijela kako bi ga to dovelo do savršenosti u radu. Nadalje, asistent se uvijek prilagođava doktoru. Svaki doktor će na svoj način izvesti postupak subgingivne kiretaže i asistent toga treba biti svjestan. Dentalni asistent će u tom zahvatu pratiti doktora u cijelosti i bilježiti koje instrumente je najčešće koristio u zahvatu subgingivne kiretaže. One instrumente koje je doktor koristio u 9 od 10 slučajeva subgingivne kiretaže ulaze u algoritam 9/10 i asistent će ih uvijek morati pripremiti za navedeni zahvat. Svaki asistent treba znati da će se pacijent uvijek njemu prvom obratiti za bilo koju problematiku, zato uvijek treba biti ljubazan i pristupačan.

 SAŽETAK5

Kiretaža je postupak odstranjivanja tvrdih naslaga i granulacija koje se nalaze ispod razine zubnog mesa uz pomoć kireta i drugih oštrih predmeta (u novije vrijeme izražena je uporaba lasera). Gotovo je bezbolan za pacijenta,ali se ipak izvodi pod anestezijom. Ako se ne reagira odmah i započne s terapijom pacijent može doživjeti veće komplikacije kao što su iznimna bol, parodontitis pa čak i gubitak zuba.

Ukoliko se kiretažom ne odstrani granulacijsko tkivo do kraja doći će do ograničenog ponovnog stvaranja kosti na tom dijelu.

Najčešći simptomi koji se pojavljuju su meka,crvena i otečena gingiva, gingiva koja se povukla od zuba, gnoj koji izlazi kada se pritisne gingiva, klimanje ili ispadanje zuba te pomoću tih simptoma pacijenti mogu prepoznati subgingivni kamenac i javiti se svom stomatologu.

Dentalni asistenti imaju važnu ulogu u obavljanju ovoga zahvata. Trebaju obratiti pažnju na obavljanje točaka prema protokolu,a to uključuje pripremu dokumentacije,pacijenata i instrumenata,zbrinjavanje pacijenata i instrumenata, asistiranje tijekom zahvata,zaštita osoblja i pacijenata te pravilna dezinfekcija i sterilizacija.

Osnovni instrumentarij su anestezija, kavitron, aspirator, parodontna sonda, kirete,parodontni nož,pribor za šivanje te četkice i gumice za poliranje su instrumenti i pribor koje dentalni asistent treba poslužiti doktoru za obavljanje ovog zahvata.

Na samom kraju ovog zahvata važno je uputiti pacijenta kako pravilno prati zube te da ih najmanje dva puta dnevno pere (ujutro i navečer),da koristi mekšu četkicu s više vlakana i da se koristi ostalim pomagalima (zubni konac,interdentalne četkice…) za održavanje oralne higijene. Naravno moramo objasniti pacijentu kako pušenje,stres,lijekovi,manjak vitamina C i sl. pogoršavaju njegovo stanje.

Dentalni asistent uvijek prati protokol i standard zanimanja kako bi bio siguran da je sve napravio po pravilima.

 

 

 1. IZVORI

(1)STANDARD ZANIMANJA DENTALNI ASISTENT

http://www.asoo.hr/UserDocsImages/projekti/kvalifikacije/final%20CD/SZ%20Dentalni%20asistent.pdf

(2) TEŽULAT, TONČI: DESTALNO ASISTIRANJE(2)- PRAKTIKUM, INTERDENT, SPLIT, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply